ธุรกิจเพื่อสังคม

เราจะตอบแทนสังคมด้วยความรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะเรามีความเชื่อว่า
ทุกคนต้องการโอกาส ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp และผู้ด้อยโอกาส
แล้วสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น

เริ่มต้นจากร่วมแรง

นำสู่การแบ่งปัน

เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

เติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 15.00น. คุณรัจนา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวง DE ...
107 ผู้เข้าชม
วันที่ 03/03/60 OV ได้ต้อนรับคณะจากกรมการค้าต่างประเทศ กท.พาณิชย์ ผอ.ฐิติ์ผาสุข จรัสเจษฎา ผู้อำนวยการศูนย์ AEC พร้อมด้วย อจ.สมเกียรติ ผู้มีชัยวงศ์ ...
89 ผู้เข้าชม
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วย รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้ามาเยี่ยม Oon IT Valley เมื่อวันที่ 02/03/60 ที่ผ่านมา
81 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์