ธุรกิจเพื่อสังคม

เราจะตอบแทนสังคมด้วยความรู้ เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะเรามีความเชื่อว่า
ทุกคนต้องการโอกาส ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp และผู้ด้อยโอกาส
แล้วสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น

เริ่มต้นจากร่วมแรง

นำสู่การแบ่งปัน

เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

เติบโตอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะที่ 1 คณะจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 BOI ภาคอีสาน และ คณะที่ 2 เป็นคณะสื่อสารมวลชน นักข่าวสายไอที 15 สำนักข่าวจากกรุงเทพ เดินทางมาพร้อมกับผู้บริหาร SIPA ทั้งจากกรุงเทพและเชียงใหม่
24 ผู้เข้าชม
ภาพบรรยากาศการต้อนรับ พบปะพูดคุยกับ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะประมาณ 40 ท่าน ในวันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
94 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์