ข่าวสารและกิจกรรม

41 รายการ
ใน วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ออนไอทีวัลเลย์ เวลา 13:30-16:40น. งานนี้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
3 ผู้เข้าชม
คุณโอ เจ้าของ ม.นอร์ท ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเป็นเกษตรยุคใหม่ให้น้องๆ จาก...
31 ผู้เข้าชม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา OV ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก TMB จากส่วนกลาง บรรยายสรุปเรื่องแนวทางการทำงาน ...
30 ผู้เข้าชม
ในแต่ละวันผมต้องขอบคุณสังคมที่มาแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ให้ OV มาโดยตลอด นับจากนี้เป็นต้นไปความร่วมมือจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ...
34 ผู้เข้าชม
เพื่อก้าวสู่ความเป็นอาชีพ สร้างโอกาส สร้างคน สร้างงาน ให้กับนักกีฬา ทาง OV จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วครับ..
44 ผู้เข้าชม
การสร้างองค์กรให้ยั่งยืน มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการพัฒนาคนภายในองค์กรให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี เป็นคนที่เหมาะสม ...
35 ผู้เข้าชม
ในแต่ละวันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะทุกองค์องค์ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย วันนี้โปรซอฟท์ได้พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ...
44 ผู้เข้าชม
1339 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์