ข่าวสารและกิจกรรม

91 รายการ
วานนี้มีเด็กๆ จากเฉินตูเดินทางมาเรียน Cooking School ที่ OV และนับวันจะเพิ่มขึ้นๆ ...
6 ผู้เข้าชม
น้ำเชื่อมตาลโตนดออกานิก 100% จากธรรมชาติเป็น Product ตัวแรกที่ส่งมาให้คณะ...
6 ผู้เข้าชม
ในโอกาสนี้ทีมงานโปรซอฟท์ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์สู่คณะศึกษาดูงานจากภูฏาน และ...
24 ผู้เข้าชม
การสัมมนาในครั้งนี้มีสำนักงานบัญชีจากเชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยน...
19 ผู้เข้าชม
อาบน้ำม้าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ จากเสิ่นเจิ้นได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ดัชฟาร์ม ..
26 ผู้เข้าชม
14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายในโครงการ OV ได้เปิดโรงเรียนสอนทำอาหาร HERB Cooking School ขึ้น ...
20 ผู้เข้าชม
เพื่อเป็นการสร้าง Ecosystem ให้ OV เป็นสถานที่เชื่อมโยงระหว่างอาหาร การท่องเที่ยวและการเกษตร ..
9 ผู้เข้าชม
สำหรับสำนักงานบัญชีในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับการอบรมสัมนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์...
24 ผู้เข้าชม
2571 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์