หลักสูตร อบรมต่างๆ

Workshops

(5 ส.ค. 2560) การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นของพนักงานขายมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันจึงต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานรูปแบบเดิมๆ ไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่โดยใช้ IT เข้ามาสนับสนุน

สถานที่จัด อบรม

Oon IT Valley
56 หมู่5 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
ถนนสันกำแพงสายใหม่-แม่ออน
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 ถนนหลักกิโลเมตรที่ 20)
Oon IT Valley Map

Knowledge Center

 449
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์