คณะจาก TMB จากส่วนกลาง

                       

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา OV ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจาก TMB จากส่วนกลาง บรรยายสรุปเรื่องแนวทางการทำงาน ทิศทางการก้าวเดินของ OV เรื่อง Social Enterprise โมเดล ร่วมแรงและแบ่งปัน

 111
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์