เยาวชนคนรุ่นใหม่กับหัวใจเกษตรอินทรีย์

คุณโอ เจ้าของ ม.นอร์ท ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเป็นเกษตรยุคใหม่ให้น้องๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

"เยาวชนคนรุ่นใหม่กับหัวใจเกษตรอินทรีย์"


     


     

    

 110
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์