ปลูกข้าวส่งฟ้า คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ออนไอทีวัลเลย์ และเทศบาลตำบลออนใต้

พลังแห่งบุญ พลังแห่งความรัก พลังแห่งศรัทธา จากลูกแม่โจ้

ในนามโปรซอฟท์และ OV เราขอมอบผืนแผ่นดิน The Promise Land ดินแดนแห่งพันธะสัญญาให้เป็น Knowledge Center เพื่อสร้างโอกาส สร้างคน สร้างงานให้กับคนที่ขาดโอกาสตลอดไป

             

             

 182
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์